Compartimentele primariei

 
SECRETARIAT
GHINDEANU ALINA AMELIA
COMPARTIMENT JURIDIC
COSOVEANU MARILENA CRISTINA
COMPARTIMENT AGRICOL-CADASTRU
STANESCU POPESCU AURELIA – INSPECTOR
STANCIU MARIA – INSPECTOR DE SPECIALITATE
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
BUZATU NICOLETA
GAVRILA MARIANA
NICU IULIA
 GRIGORIE NICOLETA SIMONA
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA
DUMITRU CRISTIANA FLORENTINA-INSPECTOR
COMPARTIMENT CULTURA-SPORT
DOBRE COSTINA CARMEN-BIBLIOTECAR
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
COȘOVEANU RODICA-PAZNIC
STANCIU DUMITRU-SOFER
ENECHE ELEONORA-GUARD
CALUGARITOIU IONEL SORIN-SOFER
ADMINISTRATOR PUBLIC
 –
CONSILIER PERSONAL PRIMAR
MATEI ANDREEA VALENTINA
COMPARTIMENT SVSU